š ›{‰@‘å›{‘̈ç˜A‡‰ïŽËŒ‚•”

 SPORT GUN SHOOTING 

OUR FRONT PAGE

WELCOME TO

KOKUGAKUIN

UNIVERSITY

SPORTS

FEDERATION

RIFLE

SHOOTING

CLUB

TV

 

 

          @

 

 

 

 

TV PROGRAM

 

¡DIAMOND SHOOTER    

@  1934-1961 

@1960-1974 

@1972-1985 

@1984-1999 

@1997-2003 

    2001-2005 

@2003-2010 

@2009-2014

 

 

 

 

 

 

Copyright © Since2005@š ›{‰@‘å›{

Kokugakuin University Sports Federation Sport Gun Shooting Club.

All rights reserved.