š ›{‰@‘å›{‘̈ç˜A‡‰ïŽËŒ‚•”

 

RIFLE SHOOTING SPORT

WELCOME TO KOKUGAKUIN UNIVERSITY SPORTS FEDERATION RIFLE SHOOTING CLUB TV

@

 

 

@

 

 

 

 

 

@

 

 

@

 

@

@

 

@

@

 

@

@

 

@

@

 

@

@

 

@

@

 

@

@

 

@

@

 

@

KUSF Rifle Shooting Club TV

 

@

@

 

@

 

 

@

 

 

 

 

@

 

 

 

 

@

Copyright (C) 2005-2009 @

Kokugakuin University Sports Federation Rifle Shooting Club. All rights reserved.

@